ترفند فان

ترفند فان

رهبر چیست؟ و کیست؟چگونه رهبر خوبی باشیم؟

برای مطالعه روی ادامه مطلب لمس کنید 

لایک یادتون نره  


جناب میرجمالی

 

اهنگ چند بعدی 

این نوع اهنگ ها که به اختصار اهنگ‌های چند بعدی نامیده میشوند

در دنیای امروز در حال رواج یافتن هستند

ایا من نابغه هستم سوال خیلی هاست تو این مطلب به این موضوع پرداختیم 

برای مطالعه روی ادامه مطلب لمس کنید 

لایک یادتون نره 


جناب میرجمالی

30ویژگی افراد خوش اخلاق و برتر 

برای مطالعه روی ادامه مطلب لمس کنید 

اول لایک کنید 

جناب میرجمالی

لایک کنید 

چگونه بخندیم تا جذاب تر باشیم

برای مطالعه روی ادامه مطلب لمس کنید 

جناب میرجمالی

 


این تکنیک ها به خوبی کار می کنند، البته وقتی که خالصانه اجرا شوند، نه با اشتیاق ساختگی.

برای مطالعه روی ادامه مطاب لمس کنید 

جناب میرجمالی

خواندن ذهن دیگران در چند قدم

برای مطالعه روی ادامه مطلب لمس کنید 

جناب میرجمالی