بایگانی اسفند ۱۳۹۶ :: ترفند فان

ترفند فان

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است


انگیزه برترهمیشه آغاز راه دشوار است...


عقاب در آغاز پرواز ، پر میزند اما در اوج، حتی از بال زدن هم بی نیاز است نظر یادتون نره 

جناب میرجمالی